Dermatoskopia

Dermatoskopické vyšetrenie kože je neinvazívna, nebolestivá a rýchlo realizovateľná diagnostická metóda zameraná na vyšetrovanie pigmentových a nepigmentových  lézií kože a predovšetkým na včasnú diagnostiku malígneho melanómu, bazocelulárneho karcinómu alebo iných závažnejších kožných ochorení. Pomocou dermatoskopie je možné rozpoznávanie morfologických štruktúr, ktoré sú inak voľným okom neviditeľné a týmto spôsobom otvára ďalšie možnosti pre skúmanie morfologických čŕt kožných lézií.

 

 

Hlavnými zameraním dermatoskopie je: „

  • odlíšiť melanocytárne lézie od nemelanocytárnych„
  • odlíšiť benígne pigmentové lézie od malígnych„
  • včasná diagnostika vysoko rizikových pigmentových lézií a malígneho melanómu
  • u pacientov s mnohopočetnými dysplastickými /vysoko rizikovými/ znamienkami rozhodnúť, ktorý z nich je vhodný na preventívne odstránenie

MUDr. Andrea Kozárová PhD.

                                                                                                                                                    Dermatológ

Princíp dermatoskopického vyšetrenia:

Najbežnejšie je vyšetrovanie ručným mononukleárnym dermatoskopom, v našom prípade používame špičkový dermatoskop DermLite DL3N aj so zariadením napojeným na mobilné zariadenie, čo umožňuje uloženie obrazov pigmentových lézií do databázy a porovnanie obrazov s odstupom času.

 

Dermatoskopické zariadenie obsahuje achromatickú šošovku, pomocou ktorej dokážeme až  10 násobne priblížiť kožné lézie, svetelný zdroj s polarizovaným svetlom, ktoré filtruje svetlo odrazené od kože a s nepolarizovaným svetlom pre tradičnú svetelnú mikroskopiu. Daný prístroj umožňuje výnimočnú korekciu farieb, zníženie skreslenia obrazu a detailné zobrazenie jednotlivých štruktúr pigmentových aj nepigmentových lézií.

Vyšetrenie pomocou dermatoskopu je nebolestivé a neinvazívne. Každú zmenu veľkosti, sfarbenia či ohraničenia pigmentových lézií je potrebné vyšetriť – najskôr makroskopicky následne pomocou dermatoskopického zariadenia.

Na posúdenie závažnosti melanocytových zmien sa osvedčuje dermatoskopické ABCDE pravidlo so sledovaním štyroch základných znakov

Asymetria – Na posúdenie asymetrie sa kožná lézia rozdeľuje pomocou dvoch na seba kolmých osí na štyri kvadranty. Následne sa hodnotí symetria pozdĺž týchto osí

Border (ohraničenie) – pravidelnosť hraníc lézie

Colour (farba) –  V dermatoskopickom obraze možno zaznamenať šesť základných farieb (biela, červená, svetlo- až tmavohnedá, modrosivá a čierna). Čierna, svetlo- a tmavohnedá, modrosivá sú podmienené distribúciou melanínovej pigmentácie, biela býva znakom regresívnych zmien a červená je spôsobená zápalom a neovaskularizáciou

Diameter (priemer lézie) priemer viac ako 5 mm

Elevation  (zmeny štruktúry) krvácanie, svrbenie, zmeny sfarbenia a veľkosti lézie počas krátkeho časového obdobia

Dermatoskopické vyšetrenie kože predstavuje zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti u pacientov s mnohopočetnými pigmentovými znamienkami, prináša lekárovi väčší pocit istoty pri rozhodovaní diferenciálnej diagnózy malígneho melanómu, výrazne redukuje množstvo indikovaných excízií a zvyšuje sa taktiež počet zachytených malígnych melanómov .

Aplikácia lekárskeho chemického peelingu + diagnostika pleti

 

Cenník

Do 5 znamienok         15€

Nad 5 znamienok        28€

Chemický peeling       od 45€